Han, C. S., Kang, C. K., Shin, H. S., Lee, J. H., Bae, M. R., Lee, S. I., & Jablonski, P. G.