Han, C. H., Kim, H. B., Jung, H. H., Lee, S. I., Jablonski, P. J. & Jeon, H. S.